Cookie và các công nghệ lưu trữ khác

Cookie là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên trình duyệt web. Cookie được sử dụng để lưu trữ và nhận ký hiệu nhận dạng cũng như thông tin khác trên máy tính, điện thoại và các thiết bị khác. Những công nghệ khác, bao gồm dữ liệu chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn, ký hiệu nhận dạng liên quan đến thiết bị của bạn và phần mềm khác, được sử dụng cho mục đích tương tự. Trong chính sách này, chúng tôi gọi tất cả những công nghệ này là “cookie”.

Chúng tôi sử dụng cookie nếu bạn có tài khoản VietFriend, sử dụng Dịch vụ của VietFriend, bao gồm trang web và ứng dụng của chúng tôi (dù bạn có đăng ký hoặc đăng nhập hay không) hoặc truy cập các trang web và ứng dụng khác sử dụng Dịch vụ của VietFriend (bao gồm nút Thích hoặc công cụ quảng cáo của chúng tôi). Chính sách này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và các lựa chọn dành cho bạn.